Odpowiedzialny biznes

Odpowiedzialny biznes

Działamy w sposób zrównoważony

Bierzemy odpowiedzialność za efekty naszej pracy i nasze otoczenie. Naszą działalność opieramy na głębokiej wiedzy, prowadzimy własne badania naukowe.

Jesteśmy firmą odpowiedzialną społecznie – szanujemy środowisko naturalne i otoczenie biznesowe w którym żyjemy.

Przejdź do serwisu odpowiedzialny biznes
Słoik kremu Dr Irena Eris PROSYSTEM HOME CARE ESTHEIC of BEAUTY 899 na tle zielonego szkła i tropikalnych liści.

Wierzymy, że troska o planetę, jest dla nas wszystkich wartością nadrzędną.

W naszym portfolio znajdują się opakowania ECO takie jak kartoniki z FSC, opakowania wykonane z surowców odnawialnych lub ponownie przetworzone jak np. butelki PCR lub kartoniki z makulatury.

Nasze kosmetyki są projektowane zgodnie z założeniami ECO projektowania. W związku z tym cały czas współpracujemy z dostawcami w celu wdrażania coraz to bardziej innowacyjnych rozwiązań mających wpływ na poprawę profilu ekologicznego naszych opakowań. W roku 2020 87% naszych opakowań nadawało się do recyklingu lub ponownego przetworzenia.

Prowadzimy badania nad wykorzystaniem w opakowaniach surowców pochodzenia naturalnego i biodegradowalnego. Tworzymy kosmetyki, które odpowiadają na potrzeby konsumentów – np. wprowadzamy na rynek produkty bazujące na naturalnych składnikach, których opakowania tworzone są m.in. z surowców odnawialnych. Zmniejszamy gramaturę oraz wielkość kartoników, aby redukować zużycie papieru.

Nasi naukowcy tworzą receptury nowych kosmetyków w odpowiedzialny sposób

Maksymalizując udział składników bio-technologicznych (nie powodujących nadmiernej eksploatacji zasobów naturalnych), pochodzenia naturalnego (certyfikowanych,
z odpowiedzialnych źródeł) oraz wegańskich. Wszystkie nasze kosmetyki mają certyfikat „Cruelty Free” ponieważ nigdy nie były i nie są testowane na zwierzętach.

Wiatraki produkujące energię wiatrową

Produkujemy kosmetyki, wykorzystując energię elektryczną pochodzącą w 100% ze źródeł odnawialnych (zielona energia)

Aby kontrolować zużycie energii i sukcesywnie
je zmniejszać, opracowaliśmy i monitorujemy bilans energetyczny przedsiębiorstwa oraz m.in. wymieniliśmy oświetlenie zewnętrzne budynków i na parkingach na energooszczędne.

Zmniejszyliśmy także zużycie energii na wytworzenie i utrzymanie instalacji sprężonego powietrza. W tym roku planujemy m.in. optymalizację pracy central wentylacyjnych, opomiarowanie kluczowych odbiorników energii elektrycznej oraz optymalizację pracy kluczowych energochłonnych odbiorników w przedsiębiorstwie.

Za nasze działania na rzecz środowiska i otoczenia zdobyliśmy tytuł sustainable brand w konkursie fashion magazine beauty awards i zostaliśmy uznani firmą najbardziej odpowiedzialną społecznie, działającą w sposób zrównoważony.

Motywuje nas to do dalszej pracy na rzecz odpowiedzialnego rozwoju w całej Grupie Dr Irena Eris.
Z okazji Światowego Dnia ONZ zostaliśmy docenieni przez UN Global Compact Network Poland (polskie biuro Inicjatywy Sekretarza Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych), jako członek inicjatywy „Równe szanse w Biznesie – Target Gender Equality” za wyznaczanie ambitnych celów korporacyjnych promujących przywództwo kobiet i równość płci w biznesie.

Do inicjatywy Global Compact przystąpiliśmy w 2016 r. Projekt został powołany do życia przez ówczesnego Sekretarza Generalnego ONZ Kofiego Annana, a jego zadaniem jest propagowanie zasad w zakresie m.in. praw człowieka, pracy, środowiska i przeciwdziałania korupcji. Od 2016 r. corocznie raportujemy nasze działania mające na celu poprawę integracji zasad Global Compact z naszą strategią biznesową, kulturą i codziennymi aktywnościami.

Więcej informacji na stronie
Odpowiedzialny Biznes Dr Irena Eris

Odpowiedzialny-Biznes.DrIrenaEris.com